Contact

Portowa 74

Portowa 74
SILS Centre Gliwice Sp. z o.o
44-102 GLIWICE


Warehousing services - TEL.: (32) 775 33 77

BK department - TEL.: (32) 775 33 78

FAXBK: (32) 775 34 10

EMAIL: sekretariat.gliwice@preymesser.pl

NIP: 969-12-04-157

Nr KRS: 0000169372

 

Court: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Capital: 6 000 000,00 PLNPlease contact us directly or use the form "Contact":

I am interested in the following typo of surface: