Warunki użytkowania strony

Deklaracja w sprawie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych
Firma SILS Centre Gliwice Sp. z o.o. zobowiązała się do zachowania pełnej poufności i pełną prywatność w zakresie danych osobowych uzyskanych w związku z wizytą na tej stronie. W zakresie zbierania i / lub przetwarzania takich danych osobowych, przestrzegamy wszystkich odpowiednich krajowych postanowień prawnych. Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do stron innych dostawców, którzy nie są związani z naszą polityką ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Zastrzeżenie
Wszystkie informacje na tej stronie są publikowane w dobrej wierze i tylko jako ogólne wskazówki. Nie dajemy  gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności zawartych na niej informacji. Wszelkie działania oparte na podstawie informacji na naszej stronie internetowej można podjąć ściśle na własne ryzyko.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.
Podczas odwiedzania naszej strony, nasz serwer automatycznie rejestruje i przechowuje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, adres internetowy, z którego Państwo weszli na naszą witrynę, listę podstron odwiedzanych na naszej stronie, oraz datę i czas trwania wizyty na stronie. Odbywa się to z myślą o projektowaniu naszej strony optymalnie dostosowując się do wymagań tych, którzy z korzystają ze strony. Ponadto, Państwa dane osobowe będą gromadzone tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo zgodę.

Cele, dla których używamy i / lub ujawniamy dane osobowe
Zobowiązujemy się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie dla celów, dla których zostały one udostępnione i tylko wtedy, gdy otrzymamy zgodę na ich użycie i / lub ujawnienie. Dane osobowe udostępnia się  instytucjom i organom państwowym tylko w ramach obowiązujących przepisów krajowych. Pragniemy by uzyskane dane słuzyły spersonalizowaniu naszych usług i podwyższeniu ich jakości.

Zgoda / Rezygnacja
Chcemy wykorzystywać Państwa dane w celu zapewnienia Państwu bardziej spersonalizowanych informacji dotyczących naszych produktów. W tym celu Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest oczywiście warunkiem koniecznym. Jeśli później ,w dowolnym momencie, będą Państwo chcieli wycofać swoją zgodę (rezygnacja), możecie Państwo poinformować nas o tym listownie w wyniku czego zablokujemy Państw dane. Dane te zostaną trwale usunięte z bazy danych.

Prawo do zgłoszenia
Na Państwa życzenie SILS Centre Gliwice Sp. z o.o.  powiadomi Państwa na piśmie tak szybko jak to możliwe, czy zebrano przez nas dane osobowe na Państwa temat, a jeśli tak, to jakie dane. Jeśli - mimo naszych starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności tych danych - zapisane informacje są nieprawdziwe, będziemy dążyć do ich uaktualnienia na podstawie Państwa wniosku o aktualizację.

Bezpieczeństwo
SILS Centre Gliwice Sp. z o.o. stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zebranych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym użyciem. Nasze środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, poddawane są ciągłym udoskonaleniom, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Linki do stron innych dostawców
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców .  Choć staramy się zapewnić jedynie linki do stron przydatnych i etycznych, nie mamy żadnej kontroli nad ich zawartością i linki do innych stron nie oznaczają, że zalecane są wszystkie treści na tych stronach.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny, inne strony mogą mieć różne polityki prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą.
SILS Centre Gliwice Sp. z o.o. podejmuje kroki w celu zapewnienia, że ​​strony te nie zawierają nic nielegalnego lub niewłaściwego. Jednakże, ponieważ nie mamy wpływu na zawartość tych stron i nie może przeglądać ich na  bieżąco, nie możemy ponosić odpowiedzialności za połączone strony, których zawartość została zmieniona od czasu, gdy link został podpięty.

Ochrona praw autorskich

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie materiały i informacje pojawiające się na naszej witrynie są chronione prawem autorskim.Żadna część materiałów udostępnionych w witrynie, w tym między innymi tekst, grafika i kod html, nie może być zwielokrotniana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody.

Kontakt
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, potrzebujecie dodatkowych informacji,  macie Państwo w związku z tym sugestie, skargi lub uwagi, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w zakładce: Lokalizacja i kontakt)