Kontakt

Portowa 74

Adres Korespondencyjny:
Portowa 74

SILS Centre Gliwice Sp. z o.o
44-102 GLIWICE


Księgowość - TEL.: (32) 775 33 78

Usługi magazynowe / Wynajem powierzchni - TEL.: (32) 775 33 77

FAX : (32) 775 34 10


EMAIL: sekretariat.gliwice@preymesser.pl

NIP: 969-12-04-157

Nr KRS: 0000169372

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 6 000 000,00 PLNProsimy o kontakt bezpośredni lub skorzystanie z formularza „Kontakt”:

Jestem zainteresowany powierzchnią: