Kontakt

Portowa 74

Adres Korespondencyjny:
Portowa 74

SILS Centre Gliwice Sp. z o.o
44-102 GLIWICE


Consulting / Projekty - TEL.: (32) 33 91 333

Kadry - TEL.: (32) 33 91 323

Księgowość - TEL.: (32) 33 91 322

Usługi magazynowe / Wynajem powierzchni - TEL.: (32) 33 91 325

FAX : (32) 33 91 348


EMAIL: biuro@preymesser.pl

NIP: 969-12-04-157

Nr KRS: 0000169372

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 6 000 000,00 PLNProsimy o kontakt bezpośredni lub skorzystanie z formularza „Kontakt”:

Jestem zainteresowany powierzchnią: